Aanvullende opmerkingen op de privacyverklaring voor aankopen op rekening, op afbetaling en met SEPA-incasso voor RAVENSBERGER Matratzen GmbH (hierna: "wij")
(Versie: 16-10-2020)
 1. Door ervoor te kiezen aankopen te betalen op rekening, op afbetaling, of met SEPA-incasso, verklaart u akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden van payolution en het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze bepalingen kunt u opnieuw hieronder vinden en zijn alleen ter informatie.

 2. Wanneer u ervoor kiest aankopen te betalen op rekening of op afbetaling of met SEPA-incasso, zal persoonlijke informatie die nodig is om deze betaalmethodes te verwerken (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) en de gegevens die nodig zijn om de transactie te verwerken (product, factuurbedrag, rente, afbetalingstermijnen, vervaldatums, totale bedrag, factuurnummer, belastingen, munteenheid, datum en uur van de bestelling) worden gedeeld met payolution zodat een risicobeoordeling kan worden uitgevoerd en aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan.

 3. Om de identiteit en/of solvabiliteit van de klant na te gaan, zullen vragen en informatieverzoeken worden gedeeld met publiek toegankelijke databases en kredietverzekeraars. Informatie en, indien nodig, kredietinformatie op basis van statistische methodes kunnen worden opgevraagd bij de volgende leveranciers:

  payolution heeft ook het recht om gegevens in verband met gedrag dat gelijkstaat aan contractbreuk (bv. onbetwiste openstaande vorderingen) op te slaan, te verwerken, te gebruiken en te bezorgen aan de bovenvermelde rapportagebureaus.

 4. We zijn wettelijk verplicht uw kredietwaardigheid na te gaan volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende financiële transacties tussen handelaars en consumenten.

 5. In het geval van een aankoop op rekening, op afbetaling of met SEPA-incasso, zullen we gegevens met betrekking tot de zakelijke transactie (uw persoonlijke gegevens, aankoopprijs, voorwaarden van de afbetaling, start van de afbetalingen) en de contractvoorwaarden (bv. voorafbetaling, verlenging van de contractvoorwaarden, uitgevoerde betalingen) doorgeven aan payolution GmbH. Nadat een claim met betrekking tot de aankoop is ingediend, zal de bank waarbij de claim is ingediend de bovengenoemde gegevensoverdracht uitvoeren. Wij en/of de bank waarbij de claim met betrekking tot de aankoop is ingediend zullen bij payolution GmbH ook verslag uitbrengen over gebeurtenissen die ingaan tegen het contract (bv. beëindiging van de afbetalingen voor de zakelijke transactie, handhavingsmaatregelen). In overeenstemming met de bepalingen voor gegevensbescherming mogen deze verslagen enkel worden opgesteld als dat nodig is om de wettige belangen van de contractpartners van payolution GmbH of van het algemene publiek te vrijwaren en als uw rechtmatig belang daarbij niet wordt geschonden. payolution GmbH zal deze gegevens opslaan zodat het zijn contractpartners, die op professionele basis afbetalingen of andere vormen van krediet toestaan aan consumenten, informatie kan bezorgen om de kredietwaardigheid van klanten te beoordelen. Er kunnen adressen worden bezorgd aan bedrijven die op commerciële basis schulden verzamelen en die contractueel gebonden zijn aan payolution GmbH zodat zij debiteuren kunnen opsporen. payolution GmbH zal zijn contractpartners enkel gegevens bezorgen als de gegevensoverdracht gebaseerd is op een wettig belang. payolution GmbH zal aan de bank enkel objectieve, niet gedetailleerde gegevens bezorgen. Subjectieve waardebepalingen en persoonlijke informatie over inkomsten en bezittingen worden niet aan payolution GmbH bezorgd.

 6. U kunt uw akkoord om uw gegevens met betrekking tot de bestelling te laten verwerken te allen tijde herroepen. De bovenvermelde wettelijke verplichting om uw kredietwaardigheid na te gaan zal door een dergelijke herroeping niet worden beïnvloed.

 7. U bent verplicht ons enkel juiste en correcte informatie te bezorgen.

 8. Verdere informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is terug te vinden in het volledige privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op: https://www.unzer.com/en/privacy-payolution-consumers/

 9. U kunt ook contact opnemen met de privacyverantwoordelijke van Paysafe Group via:

  datenschutz-vie@unzer.com
  payolution GmbH
  Columbuscenter, Columbusplatz 7-8
  1100 Wenen
  Gegevensverwerkingsregisternummer (DVR): 4008655